Info @ pardisnoorniloo
آدرس : پاسداران ، بوستان ۲ ، نبش خ فرخی یزدی ، پلاک ۳۰ تلفن : ۴۱۹۴۳ - ۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱ - ۲۸۱۱۱۰۳۲
فکس : ۲۲۸۸۳۶۳۸
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
دکتر معصومه نوروزی رادیولوژیست

شماره نظام پزشکی : 122412

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو انجمن رادیولوژی ایران