Info @ pardisnoorniloo
آدرس : پاسداران ، بوستان ۲ ، نبش خ فرخی یزدی ، پلاک ۳۰ تلفن : ۴۱۹۴۳ - ۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱ - ۲۸۱۱۱۰۳۲
فکس : ۲۲۸۸۳۶۳۸
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
آوریل 29, 2020
برای اولین بار استنت گذاری دبل جی جنین در مرکز تصویربرداری پردیس نور

در سونوگرافی های بعمل آمده از جنین 4 ماهه مشخص می شود که جنین دارای هیدرونفروز (تجمع ادرار در کلیه ) می باشد که که پس از بررسی های لازم و با توجه به شرایط کلیتین جنین تصمیم به استنت گذاری  کلیه جنین گردید . این عمل بدون جراحی و بیهوشی  و بصورت سرپایی انجام شد و باعث تخلیه ادرار بداخل مایع آمنیون  گشت .

 

کاربرد سوند حالب یا دبل جی چیست؟ - متخصص کلیه